Osnovni računi za ravnotežne reakcije
 

Osnovni računi za ravnotežne reakcije vaja 12


Izračunaj ravnotežne koncentracije za podano reakcijoče smo v zaprto 10L posodo vnesli 2 mola reaktanta. Konstanta podane ravnotežne reakcije pa je 0,042.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK