Osnovni računi za ravnotežne reakcije
 

Osnovni računi za ravnotežne reakcije vaja 13


Izračunaj ravnotežne koncentracije za podano reakcijoče smo v zaprto posodo vnesli 2M didušikovega tetraoksida (). Konstanta podane ravnotežne reakcije je .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK