Osnovni računi za ravnotežne reakcije
 

Osnovni računi za ravnotežne reakcije vaja 1


Podani homogeni ravnotežni reakciji izračunaj konstanto ravnotežja:če sta pri temperaturi spojini v sledečih ravnotežnih koncentracijah:

 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK