Osnovni računi za ravnotežne reakcije
 

Osnovni računi za ravnotežne reakcije vaja 2


Podani homogeni ravnotežni reakciji izračunaj konstanto ravnotežja:če so spojine pri določeni temperaturi v sledečih ravnotežnih koncentracijah: 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK