Osnovni računi za ravnotežne reakcije
 

Osnovni računi za ravnotežne reakcije vaja 3


Podani homogeni ravnotežni reakciji izračunaj konstanto ravnotežja:



če so pri temperaturi spojine v sledečih ravnotežnih koncentracijah:







 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK