Osnovni računi za ravnotežne reakcije
 

Osnovni računi za ravnotežne reakcije vaja 4


Podani homogeni ravnotežni reakciji izračunaj konstanto ravnotežja:če posamezne spojine imajo v ravnotežju sledeče koncentracije: 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK