Osnovni računi za ravnotežne reakcije
 

Osnovni računi za ravnotežne reakcije vaja 6


Izračunaj konstanto ob vzpostavitvi ravnotežja, če:

v posodo s prostornino 3 L damo 0,49 molov didušikovega tetraoksida , po vzpostavitvi ravnotežja pa nam ostane v posodi 0,2 molov tega reagenta. Reakcija je sledeča: 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK