Osnovni računi za ravnotežne reakcije
 

Osnovni računi za ravnotežne reakcije vaja 7


Izračunaj ravnotežne koncentracije za podano reakcijoče smo v zaprto posodo vnesli 0,4M vsakega izmed reaktantov. Konstanta podane ravnotežne reakcije pa je 64.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK