Računanje s funkcijami fb
 

Računanje s funkcijami




Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Funkcije lahko seštevamo, odštevamo, množimo in delimo. Preglejmo operacije.


Vsota in razlika dveh funkcij



Vsota ali razlika dveh funkcij in , ki sta definirani na nekem intervalu , je funkcija , ki je definirana na istem intervalu in za vsak z definicijskega območja velja:




Produkt dveh funkcij



Produkt dveh funkcij in , ki sta definirani na nekem intervalu , je funkcija , ki je definirana na istem intervalu in za vsak z definicijskega območja velja:




Kvocient dveh funkcij



Kvocient dveh funkcij in , ki sta definirani na nekem intervalu , je funkcija , ki je definirana na istem intervalu , razen za tiste , za katere je . Za vsak z definicijskega območja velja:


;




glavni avtor in urednik gradiva: Tejine inštrukcije