Računanje s funkcijami fb
 

Računanje s funkcijami
Mateja Žnidarič s.p., avtor/ica gradiva, nudi inštrukcije matematike v naslednjih krajih: Maribor.

Skype Učitelj/ica omogoča inštrukcije tudi prek Skypa.


Funkcije lahko seštevamo, odštevamo, množimo in delimo. Preglejmo operacije.


Vsota in razlika dveh funkcijVsota ali razlika dveh funkcij in , ki sta definirani na nekem intervalu , je funkcija , ki je definirana na istem intervalu in za vsak z definicijskega območja velja:
Produkt dveh funkcijProdukt dveh funkcij in , ki sta definirani na nekem intervalu , je funkcija , ki je definirana na istem intervalu in za vsak z definicijskega območja velja:
Kvocient dveh funkcijKvocient dveh funkcij in , ki sta definirani na nekem intervalu , je funkcija , ki je definirana na istem intervalu , razen za tiste , za katere je . Za vsak z definicijskega območja velja:


;
glavni avtor in urednik gradiva: Tejine inštrukcije