Računanje s količinami
 

Računanje s količinami vaja 3


jabolk ima maso . Kolikšno maso ima eno jabolko? Rezultat smiselno zaokroži.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Boštjan Ketiš