Računanje s spremenljivkami
 

Računanje s spremenljivkami vaja 2


Izračunaj vrednost izraza , če veš, da je:


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nika Kores