Računanje s spremenljivkami
 

Računanje s spremenljivkami vaja 3


Podan je izraz .


  • Izračunaj vrednost izraza za ,


  • Izračunaj vrednost izraza za ,


  • Izračunaj razliko vrednosti, izračunanih v točki a in b.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nika Kores