Računanje s spremenljivkami
 

Računanje s spremenljivkami vaja 4


Za koliko se spremeni vrednost izraza , če namesto , vstavimo .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nika Kores