Računanje s spremenljivkami
 

Računanje s spremenljivkami vaja 5


Izračunaj vrednosti danih dveh izrazov.


  • Za izračunaj: .


  • Za izračunaj: .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nika Kores