Množenje veččlenikov
 

Množenje veččlenikov vaja 26


Vlak je sestavljen iz vagonov s po sedeži v vsakem vagonu. Kolikšno je število sedežev na vlaku, če število vagonov povečamo za , število sedežev v vsakem vagonu pa zmanjšamo za ?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Valerija Jordan