Računanje z izrazi
 

Računanje z izrazi vaja 19


Od produkta vsote in razlike števil 2a in 7 odštej trikratnik produkta vsote in razlike števil a in 4. Če je mogoče, dobljeni izraz tudi razstavi.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Nemec