Računanje z izrazi
 

Računanje z izrazi vaja 18


Izračunaj za katere vrednosti neznanke x je razlika kvadratov števil 2x in števila 3 enaka kvadratu razlike števil 2x in 3.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Nemec