Računanje z izrazi
 

Računanje z izrazi vaja 5


Poenostavi izraz in izračunaj za katero vrednost x bo izraz enak 0: 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Nemec