Računanje z izrazi
 

Računanje z izrazi vaja 16


Od kvadrata vsote števil 2x in 3 odštej dvakratnik razlike števil 3x in 2.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Nemec