Računanje z izrazi
 

Računanje z izrazi vaja 17


Trikratniku vsote števil x in prištej petkratnik produkta vsote in razlike števil in x.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Nemec