Množice in računanje z njimi
 

Množice in računanje z njimi vaja 23


Naštejte elemente množic:


in izračunajte , , in .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Tejine inštrukcije