Množice in računanje z njimi
 

Množice in računanje z njimi vaja 26


Naj bo

  • množica množica vseh sodih naravnih števil, manjših od 21, ki so deljiva s 5,

  • množica pa naj vsebuje vsa števila, manjša od 28, ki dajo pri deljenju s 6 ostanek 3.


a) Zapišite množici in , njuno unijo in presek.


b) Izračunajte moč množice , množice , njune unije in preseka.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Tejine inštrukcije