Množice in računanje z njimi
 

Množice in računanje z njimi vaja 1


Zapišite množice , in , če je podan spodnji Vennov diagram. Zapišite še elemente množic , , in .


Vennov diagram


 

glavni avtor in urednik gradiva: Tejine inštrukcije