Množice in računanje z njimi
 

Množice in računanje z njimi vaja 4


Naj bo Univerzalna množica množica, ki vsebuje vse črke slovenske abecede. Dane so množice:
  • Zapišite in .


  • Naj bo . Zapišite .


  • Zapišite . Ali sta množici in disjunktni?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Tejine inštrukcije