Množice in računanje z njimi
 

Množice in računanje z njimi vaja 38


Dani sta množici in .


  • Zapišite in .


  • Kartezična produkta grafično predstavite s šahovnico.


  • Preverite še, ali velja in .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Tejine inštrukcije