Množice in računanje z njimi
 

Množice in računanje z njimi vaja 39


Dani sta množici in .


  • Zapišite kartezična produkta in ter elemente ponazorite kot točke v koordinatnem sistemu.


  • Ali velja ? 

glavni avtor in urednik gradiva: Tejine inštrukcije