Matura 2014, spomladanski rok, višji nivo
 

Matura 2014, spomladanski rok, višji nivo vaja 2


Množica
ima n elementov.


  • Naj bo . Koliko je vseh preslikav iz množice v množico ? Koliko je med njimi bijektivnih preslikav?


  • Za kateri n ima množica 128 podmnožic?


  • Za kateri n ima množica petkrat več podmnožic s tremi elementi kakor podmnožic z dvema elementoma?


  • Dokažite z matematično (popolno) indukcijo, da je vsota vseh elementov množice enaka .


 

glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.