Množice in računanje z njimi
 

Množice in računanje z njimi vaja 27


Preveri distributivnostna zakona, če so podane množice:
in univerzalna množica 

glavni avtor in urednik gradiva: Tejine inštrukcije