Poklicna matura 2006, jesenski rok
 

Računanje z ulomki
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


V tem gradivu si bomo pogledali osnovne računske operacije z ulomki. To so:

 • seštevanje

 • odštevanje

 • množenje

 • deljenje


Nato pa si bomo ogledali še vse, kar lahko z ulomki počnemo pod pogojem, da ta ne spremeni svoje vrednosti. S tem imamo v mislih predvsem:

 • razširjanje ulomkov in

 • krajšanje ulomkov.


Vsako od zgoraj naštetih dejanj bomo obravnavali ločeno:


Seštevanje ulomkovPrincip seštevanja ulomkov razdelimo na dve točki, glede na imenovalec.


 • Ulomka imata enak imenovalec


  Če imata ulomka enak imenovalec ju seštejemo tako, da seštejemo samo njuna števca, imenovalec pa prepišemo. Torej velja:
  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Ulomka imata različen imenovalec


  Če imata ulomka različna imenovalca, ju moramo najprej razširiti na skupni imenovalec. Torej velja:
  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Za seštevanje ulomkov veljata naslednja dva zakona:


KomutativnostKomutativnost je zakon o zamenjavi. Torej dva ulomka sta komutativna kadar:
AsociativnostAsociativnost je zakon o združevanju. Seštevanje je asociativna operacija, torej velja:
Odštevanje ulomkovZa odštevanje velja podobno kot za seštevanje. Torej bomo tudi tukaj razdelili na dve točki, ločeni glede na imenovalec.


 • Ulomka imata enak imenovalec


  Če imata ulomka enak imenovalec ju odštejemo tako, da odštejemo samo njuna števca, imenovalec pa prepišemo. Torej velja:
  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Ulomka imata različen imenovalec


  Če imata ulomka različna imenovalca, ju moramo najprej razširiti na skupni imenovalec. Torej velja:
  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Množenje ulomkovUlomka zmnožimo tako, da zmnožimo oba števca med sabo in oba imenovalca med sabo. Torej:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Za množenje ulomkov veljajo naslednji tri zakoni:


KomutativnostKomutativnost je zakon o zamenjavi. Torej množenje dveh ulomkov je komutativno kadar:
AsociativnostAsociativnost je zakon o združevanju. Množenje je asociativna operacija, torej velja:
DistributivnostSeštevanje in množenje ulomkov povezuje zakon o distributivnosti oziroma zakon o razčlenjevanju:
Deljenje ulomkovDa lahko definiramo deljenje ulomkov si moramo najprej pojasniti kaj je to obratna vrednost ulomka.


Obratna vrednost ulomkaObratna vrednost ulomka , pri čemer sta a in b neničeni, je ulomek .


Formalno to zapišemo kot:


Obratno vrednost ulomka definiramo kot:
Produkt danega in njemu obratnega ulomka je enak 1. Torej velja:
Sedaj lahko definiramo deljenje ulomkov kot:


Ulomek delimo z neničelnim ulomkom (c različen od 0) tako, da ulomek množimo z obratno vrednostjo ulomka :
Opomba: Deljenje lahko tudi zapišemo v obliki dvojnega ulomka:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Razširjanje ulomkovUlomek razširimo tako, da števec in imenovalec pomnožimo z istim neničelnim številom. Dobljeni ulomek predstavlja isto racionalno število kot prvotni. Torej:


Ulomka in sta za neničelno število k enaka:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Krajšanje ulomkovUlomek krajšamo tako, da števec in imenovalec delimo s poljubnim skupnim deliteljem teh dveh števil. Dobljeni ulomek predstavlja isto racionalno število kot prvotni.


Ulomek je okrajšan, če sta števec in imenovalec tuji števili. Vsak ulomek je ekvivalenten natanko enemu okrajšanemu ulomku s pozitivnim imenovalcem. Da ulomek okrajšamo, moramo preprosto deliti števec in imenovalec z njunim največjim skupnim deliteljem.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej