Kompleksna števila
 

Kompleksna števila vaja 32


Ugotovite ali je vrednost številskega izraza realno število.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič