Kompleksna števila
 

Kompleksna števila vaja 33


Pokažite, da je število imaginarno.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič