Kompleksna števila
 

Kompleksna števila vaja 34


Poiščite realni števili x in y, za kateri je: 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič