Kompleksna števila
 

Kompleksna števila vaja 31


Zapišite realni del števila


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič