Računske operacije v množici polinomov
 

Računske operacije v množici polinomov vaja 13


Izračunaj podane računske operacije:

za polinome 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK