Preverjanje
 

Preverjanje vaja 2


Izračunaj podane računske operacije:za polinome 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK