Računske operacije v množici polinomov
 

Računske operacije v množici polinomov vaja 7


Preveri, ali je polinom p(x) deljiv s polinomom q(x)
 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK