Računske operacije v množici polinomov
 

Računske operacije v množici polinomov vaja 2


Poišči število a, tako da bosta polinoma deljiva med seboj. Zapiši njun količnik.
 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK