Racionalna funkcija
 

Racionalna funkcija vaja 11


Poišči pole racionalne funkcije in zapiši njeno definicijsko območje: 

glavni avtor in urednik gradiva: Simon Pertoci