Racionalne enačbe in neenačbe
 

Racionalne enačbe in neenačbe vaja 37


Podana je racionalna funkcija
Nariši graf funkcije in s pomočjo grafa ugotovi za katera realna števila funkcija zavzame vrednosti manjše od 0.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Katja Prezelj