Racionalne enačbe in neenačbe
 

Racionalne enačbe in neenačbe vaja 39


Podana je racionalna funkcija:
Nariši graf racionalne funkcije in ugotovi za katere vrednosti je graf funkcije nad abscisno osjo.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Katja Prezelj