Vaje z več reakcijami
 

Radikalska substitucija
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Radikalske substitucije (označimo jih kot ) so reakcije tipične za alkane. Alkani so zaradi svoje strukture precej nereaktivne molekule in samo močan reagent kot je radikal, lahko prekine vezi.


Kot že samo ime pove, pri substituciji pride do zamenjave. V primeru radikalskih subistitucij na alkanih, se radikal halogenega elementa zamenja z vodikovim atomom.


Halogeniranje alkanovRadikalsko substitucijo, pri kateri halogeni elementi zamenjajo vodik, imenujemo halogeniranje. V prvi stopnji halogeniranja dobimo MONOSUBSTITUIRANE HALOGENOALKANE.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Pri zapisu radikalskih substitucij, ne smemo pozabiti na pogoje reakcije. V tem primeru na puščico vedno označimo tudi prisotnost UV-svetlobe, ki je pogoj za nastanek radikalov:


Slika 2: Pri radikalskih substitucija vedno označimo tudi prisotnost UV-svetlobe, tako da uporabimo fizikalni zapisPrimer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Večstopenjsko halogeniranje in poimenovanje produktovRadikalska reakcija lahko poteka dokler se ne zamenjajo vsi vodiki v organski molekuli. Zato lahko reakcijo zapišemo v več stopnjah:

  • v prvi stopnji nastanejo monosubstituirani halogenoalkani (klorometan, kloroetan, kloropropan...),

  • v drugi stopnji nastanejo disubstituirani halogenoalkani (diklorometan, dikloroetan, dikloropropan...),

  • v vseh nadaljnjih stopnjah polisubstituirani halogenoalkani (triklorometan, tetraklorometan, trikloroetan...).


Poglejmo si primer večstopenjskega bromiranja organske molekule.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK