Radikalska substitucija
 

Radikalska substitucija vaja 10


Zapiši reakcijo radikalskega kloriranja spojine na sliki do monosubstituiranega produkta. 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK