Radikalska substitucija
 

Radikalska substitucija vaja 5


Zapiši produkt reakcije, ki bi ga dobili, če bi spodnji spojini primešali klor in jo izpostavili UV svetlobi. 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK