Matura 2010, jesenski rok, osnovni nivo
 

Matura 2010, jesenski rok, osnovni nivo vaja 3


Trikotnik ABC na skici je enakokrak (|AB| = |BC|). Zunanji kot pri oglišču A meri . Daljica CE je vzporedna stranici AB. V razpredelnico vpišite velikosti kotov in 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh