Konstante ravnotežja
 

Konstante ravnotežja vaja 15


Zapiši izraz za konstanto ravnotežja za sledečo ravnotežno reakcijo:


 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK