Konstante ravnotežja
 

Konstante ravnotežja vaja 8


Določi ali je ravnotežna reakcija homogena ali heterogena:


 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK