IZREDNO OBVESTILO.
Zaradi izjemnih okoliščin povsem odpiramo bazo vsebin za vse učence osmih in devetih razredov osnovnih in za dijake srednjih šol ter njihove učitelje do konca šolskega leta. Vse informacije so na voljo na tej strani.
IZREDNO OBVESTILO.
Zaradi izjemnih okoliščin povsem odpiramo bazo vsebin za vse učence osmih in devetih razredov osnovnih in za dijake srednjih šol ter njihove učitelje do konca šolskega leta. Vse informacije so na voljo na tej strani.
IZREDNO OBVESTILO.
Zaradi izjemnih okoliščin povsem odpiramo bazo vsebin za vse učence osmih in devetih razredov osnovnih in za dijake srednjih šol ter njihove učitelje do konca šolskega leta. Vse informacije so na voljo na tej strani.
Vse o naši iniciativi, s katero do konca šolskega leta podeljujemo razredom prost dostop do vseh OpenProf vsebin, lahko preberete tu.
 
 
Razdalja med dvema točkama v ravnini fb
 

Razdalja med dvema točkama v ravnini
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Razdalja med dvema točkamaV pravokotnem koordinatnem sistemu sta dani dve točki in . Izračunati želimo razdaljo med njima oz. dolžino daljice .
S skice opazimo, da imamo opravka s pravokotnim trikotnikom, kar pomeni, da lahko uporabumo Pitagorov izrek:
Razdalja med dvema točkama je vedno neegativno število, zato pri dolžini katet pravokotnega trikotnika uporabimo absolutno vrednost. Zapišimo obe kateti:


Pitagorov izrek za izračun hipotenuze oz. dolžine se glasi:Enačba za razdaljo med dvema točkama:
Oznaka za razdaljo d je prva črka latinske besede distancia, ki pomeni razdalja.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Lastnosti razdalje  • Razdalja med poljubnima točkama je vedno nenegativno število:
  • Razdalja med dvema točkama je enaka 0 natanko takrat, ko točki sovpadata:
  • Razdalja od točke A do točke B je enaka razdalji od točke B do točke A:
  • Razdalja od A do C je manjša ali enaka vsoti razdalj od A do B in od B do C:
Razpolovišče med dvema točkamaAritmetična sredina dveh vrednosti x in y je enaka .


Razpolovišče daljice s krajiščama in je točka
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman