Razdalja med dvema točkama v ravnini
 

Razdalja med dvema točkama v ravnini vaja 12


Razpolovišče daljice je točka . Izračunaj koordinate točke , če je .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman