Razdalja med dvema točkama
 

Razdalja med dvema točkama vaja 10


Razpolovišče daljice je točka . Izračunaj koordinate točke , če je .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman